Bedankt.
Uw bericht is verzonden en wordt z.s.m. beantwoord.
Vragen? Ik bel je graag!

Teamcoaching

Teamleiders en managers vervullen vaak de rol van tussenpersoon tussen het hogere management en het eigen team. Ze voelen de druk van ‘bovenaf’ en de trekkrachten van 'onderaf'. Wat te doen aan die ergernissen die binnen het eigen team lijken te spelen? 
 
Of misschien heb je een kersvers team dat zich nog afwachtend en onzeker opstelt. Of bestaat je team al wat langer? En worden verantwoordelijkheden niet samen gedragen? Ontbreekt een goede balans in de samenwerking? Of wordt er niet voldoende open gecommuniceerd?

Kun je instemmend op bovenstaande vragen antwoorden?
Dan is een coachingstraject geen overbodige luxe. En natuurlijk zijn er meer voorbeelden te noemen van vraagstukken die een goede teamgeest en een effectieve werkwijze in de weg staan. Bijvoorbeeld:

 • Wanneer de samenwerking tussen manager en team stroef verloopt
 • Er weinig tot geen feedback aan elkaar gegeven wordt
 • Als er onrust ontstaat door hoge werkdruk en irritaties
 • Wanneer de taken van een team niet duidelijk zijn en het bovendien onduidelijk is hoe de besluitvorming plaatsvindt
 • Als er een vraag is over hoe elkaars kwaliteiten beter benut kunnen worden
 • Hoe er omgegaan kan worden met conflicten binnen het team
 • Als er andere situaties zijn waarbij het teamwerk niet datgene oplevert wat ervan verwacht wordt

Wat zijn de resultaten?

Eén van de resultaten van een teamcoachingstraject is een effectievere onderlinge samenwerking. Niet alleen het team maar ook de organisatie wordt dan sterker. De sfeer verbetert en het gevoel van veiligheid versterkt. En wat te denken van:
 • Toename van de klanttevredenheid
 • Verhoging van de resultaten
 • Een sterkere besluitvaardigheid
 • Een betere communicatie
 • Een effectievere manier van omgaan met conflicten
 • Duidelijkheid over ieders verantwoordelijkheden
Wees nou eerlijk, wie wil dat nou niet?
 

Voor wie?

Voor teams tot circa 12 werknemers, werkzaam in de zakelijke dienstverlening of het bedrijfsleven, die zich in een opstartende of stagnerende fase bevinden. Teams die vooruit willen. Van ‘los zand’ naar meer groepscohesie en een prettige werksfeer. Of teams die uit oude patronen willen stappen en tot hernieuwde energie en resultaten willen komen.
 

Samen kom je verder

Als team presteer je iets wat je alleen niet kunt. Je bent afhankelijk van elkaar om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Teams zijn meestal sterk taakgericht. De interpersoonlijke relaties en het teamproces raken daarbij vaak ondergesneeuwd. Er is veel voor nodig om te zorgen dat een team optimaal functioneert; een coachingstraject biedt inzicht in het teamproces.
 
Als teamcoach richt ik me vooral op de processen binnen het team. Juist die aspecten, die in ‘de waan van de dag’ nauwelijks aandacht krijgen, maar waar we – om een goede ontwikkeling in gang te zetten – beslist niet omheen kunnen!
 
Heb ik je nieuwsgierig gemaakt naar de mogelijkheden van teamcoaching voor jouw team? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.
 

 

QUOTE

‘Alleen ga je sneller. Samen kom je verder.’
(Afrikaans spreekwoord)