Bedankt.
Uw bericht is verzonden en wordt z.s.m. beantwoord.
Vragen? Ik bel je graag!

Visie

Coachvisie

Ik zie coaching als een tijdelijke, gezamenlijke reis. Een reis die tot doel heeft medewerkers te begeleiden naar nieuwe inzichten en handelingsalternatieven. Jouw begeleiding wordt zo ingericht, dat aanspraak gemaakt wordt op het zelflerend vermogen. Zo geeft coaching niet alleen op korte maar ook op lange termijn resultaat.
 

Mission possible!

Met DIJN coaching lever ik een bijdrage aan het soepeler functioneren op de werkplek, zodat professionele groei mogelijk wordt en het werkplezier toeneemt. Mijn focus is gericht op het proces van verandering, vernieuwing en verbetering van werknemers. Waarbij de focus ligt op voordeel voor zowel werknemer als werkgever.
 

EN NU?

Elk vraagstuk vraagt om een eigen weg naar werkbare oplossingen. Ben je benieuwd of coaching je daar kan brengen? Neem contact met mij op of laat mij jou bellen.

 

QUOTE

‘Om weer helder te kunnen zien, hoef je vaak alleen van perspectief te veranderen.’

(Antoine de Saint-Exupéry)